Cynhelir y digwyddiad hwn mewn partneriaeth ag Undeb Bedyddwyr Cymru, BMS World Mission, Coleg Bedyddwyr Caerdydd, Cymanfa Bedyddwyr De Cymru